Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

robcochcesz
5438 e3bf 500
Reposted fromlovesweets lovesweets viaEllaElla EllaElla

June 09 2018

robcochcesz
Miłość to nie tylko motyle w brzuchu. W miłości trzeba umieć rozmawiać, a nie tylko mówić. Usłyszeć, a nie tylko słuchać. Dawać siebie, a nie tylko swoje ciało. Tak łatwo powiedzieć kocham, gdy wszystko cudownie się układa... A w miłości wcale nie chodzi o samą fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem, i która pomoże Ci takim człowiekiem się stać.
— Beata Rdm

May 25 2018

robcochcesz
7008 5395

May 01 2018

robcochcesz
7501 fc57 500
Reposted fromoll oll viaMartwa13 Martwa13

April 22 2018

robcochcesz
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście.. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Pono feat Sokół
Reposted byBloodEveskaaryfikaacjaaduszypsychaMartwa13augustusasylopathdesperateeeola4650nieobecnoscthesilenceofthealcoholicskyisnolongerthelimit

April 11 2018

robcochcesz
2240 c580 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
robcochcesz
2243 6fdb
Reposted frompulperybka pulperybka
robcochcesz
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie

October 30 2017

robcochcesz
I wcale nie chodzi o seks, tylko o długie, niekończące się rozmowy i całkowitą akceptację drugiej osoby.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viazupson zupson
robcochcesz
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialajla lajla

October 16 2017

robcochcesz
3897 b789 500

October 15 2017

robcochcesz
Okrywała go szczelnie kołdrą, żeby nie było mu zimno. Czasami wyrywało go to ze snu, otwierał oczy, przytulał ją i całował. A potem brał w dłonie jej zawsze zimne stopy. I tak często zasypiali. Bo bardzo dbali, aby żadnemu z nich nie było zimno. Ani w łóżku, ani w sercu.
— Janusz Leon Wiśniewski

September 27 2017

robcochcesz
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted bywarkocz warkocz

August 26 2017

robcochcesz
Jedni są uzależnieni od papierosów, inni od hazardu, ja - od uniesień. Jakbym cała składała się z tych małych wzruszeń. Jakbym potrzebowała od czasu do czasu się rozpaść, tylko po to, by znów poskładać kawałeczki w całość.
Cztery Wieki Później

August 23 2017

robcochcesz
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź w wywiadzie dla Zwierciadła.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaawakened awakened
robcochcesz
Małpa z małpą się kłóci, jeśli małpę kocha. ❤️
— Jan Twardowski
Reposted byBloodEveszyderaBalladynapszczola91foreverremembermecavebearmesoute

August 13 2017

robcochcesz
Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał.
— Ken Kesey "Lot nad kukułczym gniazdem"
Reposted fromsaphirka saphirka viamyszkaminnie myszkaminnie

August 11 2017

robcochcesz
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 vianezavisan nezavisan

August 06 2017

robcochcesz
5769 684d
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viamononok mononok
robcochcesz
Ale marzenia nie spełniają się ot tak.
W tym cała ich magia, że są wyczekane.
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamononok mononok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl