Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

robcochcesz
8277 0144
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka vianokturnal nokturnal

November 16 2019

robcochcesz
2844 e6e9 500
Reposted fromprecelka precelka
robcochcesz
robcochcesz

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com

November 11 2019

robcochcesz
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
robcochcesz
0318 be88 500
robcochcesz
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes

November 10 2019

robcochcesz
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
robcochcesz
Nic nie jest silniejsze od łagodności, nic nie jest łagodniejsze od prawdziwej siły.
— Allison Pataki - Sisi. Cesarzowa mimo woli

November 06 2019

robcochcesz
2933 5469 500
robcochcesz
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
robcochcesz
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahorcrux horcrux
robcochcesz
Wrażliwość jest Twoją siłą, pamiętaj o tym piękna kobieto! Jeśli ktoś kiedyś uzna ją za Twoją słabość, nie jest wart ani jednej Twojej łzy.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz

November 01 2019

robcochcesz
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie. 
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromlovvie lovvie viarzzkropka rzzkropka

October 23 2019

robcochcesz
robcochcesz
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
robcochcesz
3906 07c3 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaszydera szydera
robcochcesz
4889 87c8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
robcochcesz
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera

October 18 2019

robcochcesz
8567 c50c 500
Reposted fromnutt nutt viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl